Stichting Tante Lenie

Stichting Tante Lenie

Gezinnen met een ernstig of langdurig ziek kind raken soms in een isolement. Stichting Tante Lenie probeert, door deze gezinnen samen te brengen, een gevoel van saamhorigheid te creëren waardoor de gezinnen een onderlinge verbondenheid ervaren. Gezinnen delen hun ervaringen, leren van elkaar en putten hier kracht uit. Dit betekent in praktijk vaak dat door nieuw verkregen inzichten tijdens het verblijf bij Stichting Tante Lenie, zij in staat zijn om beslissingen te nemen die van belang zijn voor de korte en de lange termijn. Dit betekent voor vele gezinnen een ommekeer in hun leven. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld om een ouder die uiteindelijk het besluit neemt om het bedrijf te verkopen en op een andere wijze zijn tijd in te vullen waardoor er meer tijd is voor het gezin. Een ander gezin komt tot de ontdekking dat er te weinig aandacht en tijd is voor broertjes en zusjes van het zieke kind en besluiten het zieke kind eens in de zoveel tijd een weekend naar een logeeropvang te brengen zodat er voldoende aandacht kan zijn voor de andere leden van het gezin. Men ziet en hoort ervaringen van andere gezinnen die hen op ideeën brengt of hen de kracht geeft om bepaalde beslissingen te nemen. De resultaten hiervan zijn voor ons merkbaar door de terugkoppeling die wij van de gezinnen ontvangen o.a. door het evaluatieformulier, spontane mailtjes of verhalen tijdens de terugkomdag.

De stichting heeft ruim 80 vrijwilligers en daarnaast zijn er ouders die hebben deelgenomen aan onze gezinsweek die nadien hun diensten of talent aanbieden ten behoeve van onze stichting. Een week bij Stichting Tante Lenie betekent voor velen een hernieuwde kijk op zijn/haar leven en de invulling daarvan.

Kiwanis Helmond Land van de Aa is in gesprek met deze stichting voor sponsoring en samenwerking.

Deel deze post