Haringparty Helmond 2015

Haringparty Helmond 2015

Wat is Kiwanis

Kiwanis is een internationale organisatie van autonome clubs, waarin mensen met de meest uiteenlopende beroepen elkaar ontmoeten. In Nederland zijn er zo`n 260 clubs, waarvan Kiwanisclub” Helmond, Land van de Aa” er een is.

Onder het motto: ”Saving The Children Of The World” streven de Kiwanis-clubs naar de uitvoering van effectieve vooral op kinderen gerichte humanitaire acties. Deze acties kunnen een plaatselijk karakter hebben maar ook onderdeel uitmaken van regionale, nationale of zelfs internationale projecten. De clubs proberen met name daar ondersteuning te leveren waar overheden tekort schieten. De wil om snel, individueel en wars van bureaucratie te hulp te komen vormt de drijfveer van de Kiwanis. Kiwanis Helmond steunt dit jaar opnieuw het door Unicef geïnitieerde project:” Help tetanus de wereld uit.”

Tetanus de wereld uit

Om kinderen te vrijwaren van tetanus is een internationaal inentingsprogramma op touw gezet. Tetanus is een ernstige infectieziekte die, als de patiëntjes er niet aan overlijden met alle verdriet voor de ouders en verdere familie van dien, leidt tot ernstige invaliditeit door aantasting van spieren en botten. Om te voorkomen dat kinderen gevaar lopen tetanus op te lopen is inenting van het allergrootste belang. Een serie inentingen voor een kind kost, in Euro`s uitgedrukt slechts €1,60!!

Haringparty Helmond Editie 2015

Onder deze naam gaat de Kiwanis-club Helmond het eerste vaatje haring veilen waarvan de opbrengst naar het project “Tetanus de wereld uit” gaat. Daarnaast kunnen ook andere soortgelijke lokale projecten met de opbrengst worden ondersteund. De veiling vindt in een sfeervolle ambiance plaats op woensdag 10 juni 2015 van 17.00 u tot 21.00 u in Theater “Het Speelhuis” te Helmond. De Haring Party Helmond wordt gesponsord door bedrijven uit de zakelijke dienstverlening, die in ruil daarvoor in de gelegenheid worden gesteld hun eigen gasten uit te nodigen. Zo ontstaat een geanimeerde business to business ontmoeting.

Veiling van eerste vaatje Helmondse Nieuwe

De aanwezigen op de Haringparty kunnen deelnemen deel aan de veiling van het Eerste Vaatje Helmondse Haring. De veiling verloopt op Amerikaanse wijze: Men biedt telkens €50, totdat een zeker eindbedrag bereikt is; of wanneer op een bepaald moment de tijd verstreken is. Wanneer dat precies is? Dat is juist het spannende aan de veiling. De laatst bieder mag zich eigenaar noemen van het vaatje haring. Het voordeel van deze methode is dat iedere aanwezige, voor een op zich klein bedrag, een grote bijdrage kan leveren aan het goede doel!

De opening van de veilig zal verzorgd worden door wethouder mevrouw drs. Yvonne van Mierlo van de gemeente Helmond. Als veilingmeester treedt op: Leon van de Zanden, Helmonder en bekend als columnist en vanuit het nationale cabaretcircuit.

Vanzelfsprekend is er volop de gelegenheid zich tegoed te doen aan de nieuwe haring van 2015. De Haring Party zou de Haring Party niet zijn als deze niet begeleid wordt met heerlijke drankjes en passende gerechten.

Download hier de Flyer over dit event.

Het bestuur van Kiwanis-club Helmond Land van de Aa

Deel deze post